Сретен Коцески - ИРЗ Тетово

Како позната невладина организација во Македонија работевме на многу проекти, потпирајќи се на Хотел Монтана во сместувањето на многу групи на гости за нас. Имавме одлична соработка, што нам ни овозможи да се фокусираме на сржта на проектот, со целосна доверба дека хотелот ќе се погрижи за сите наши гости. 

Сретен Коцески, ИРЗ Тетово

Sreten Koceski